TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Data document: 01-04-2011

Cuprins:

1. Despre acest document
2. Reguli de utilizare şi acces
3. Reguli de securitate
4. Reguli privind revânzarea şi redistribuirea serviciilor şi a conţinutului
5. Modificări ale serviciilor oferite
6. Legături
7. Reguli privind protecţia datelor
8. Absolvirea de răspundere
9. Limitări ale răspunderii1. Despre acest document

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza şi accesa paginile de internet găzduite la domeniul www.suflet.net, denumite în continuare generic "site". Vă rugăm să citiţi această pagină cu atenţie. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu veţi accesa şi nu veţi folosi site-ul şi informaţiile oferite prin intermediul lui. Prin termenul "utilizator" al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site (prin intermediul unui browser web sau al altor programe gen boots, spideri, sau orice aplicaţie care poate accesa acest site). Prin termenul "echipa" se înţelege o referire la persoanele care administrează, editează, moderează sau colaborează cu acest site.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea echipei sau a colaboratorilor săi. Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de echipă sau de autorii materialelor puse pe site (în funcţie de caz). Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.
Pentru a obţine acces la site, şi deci la serviciile şi informaţiile puse la dispozitie prin el, trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces. 


2. Reguli de utilizare şi acces:

Este oferit acces liber la acest site şi aveţi permisiunea să vizualizaţi informaţiile existente doar în scopuri personale şi necomerciale. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără acordul prealabil al echipei.
Utilizatorii care reproduc sau modifică materialele de pe acest site vor suporta consecinţele conform legilor României şi Tratatelor internaţionale cu privire la drepturile de autor.
Utilizatorii nu vor accesa site-ul pentru a transmite şi/sau distruge materialul:

 • violând legile în vigoare;
 • încălcând dreptul de autor, de marcă sau dreptul de proprietate intelectuală;


3. Reguli de securitate: 

Nu sunt permise:
 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site fără specificarea surselor şi link către materialul (pagina) original;
 • ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a realiza oricare din acestea;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din paginile site-ului, sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua care găzduieşte acest site, fără autorizaţie;
 • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua care găzduieşte site-ul, prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau alte metode de atac.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”), sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

  Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civila sau penală. Echipa va investiga faptele care implică asemenea încălcări, putând coopera cu autorităţile legale în urmărirea utilizatorilor implicaţi în astfel de încălcări.


4. Reguli privind revânzarea şi redistribuirea serviciilor şi a conţinutului

Acceptaţi să nu reproduceţi, duplicaţi, copiaţi, vindeţi, revindeţi sau să exploataţi nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor, sau accesul la serviciile puse la dipoziţie prin intermediul site-ului.
Se permite folosirea resurselor existente pe acest site pentru scop didactic sau personal, dar nu se permite folosirea exemplelor sau a informaţiilor de pe acest site în scopuri care contravin legilor în vigoare (cum ar fi pentru a efectua atacuri asupra altor site-uri sau în scopuri asemănătoare) sau pentru republicarea lor pe alte site-uri fără acordul scris al autorilor.
Nerespectarea termenilor de mai sus duce la încălcarea expresă a legii nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

5. Modificări ale serviciilor oferite

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, sau la orice interval de timp, sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Nu suntem răspunzători faţă de dumneavoastră sau orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
Ne rezervăm dreptul de a schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.


6. Legături

Site-ul poate furniza, sau terţe părţi pot furniza prin intermediul site-ului, legături ("link"-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Nu garantăm şi nu suntem responsabili de disponibilitatea acestora, şi nu suntem responsabili în nici un fel de formă de conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale de pe, sau disponibile pe, acestea.
Echipa site-ului nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de conţinutul, bunurile sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul acestora.


7. Reguli privind protecţia datelor

Prin accesarea acestui site sunteţi de acord să protejaţi echipa, partenerii şi colaboratorii site-ului, de orice pretenţii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană sau organizaţie, datorită sau reieşind din conţinutul site-ului, sau datorită folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violării Termenilor şi condiţiilor de utilizare sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal precum şi drepturile persoanelor care contractează abonamente la site-ul acesta sunt supuse prevederilor Legii 677/2001. Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Echipa îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, imaginii site-ului.
Ne rezervăm dreptul de a colecta informaţii referitoare la utilizarea şi accesarea paginilor site-ului şi de a monitoriza accesul utilizatorilor pe site.
Înscriindu-vă pe acest site, declaraţi că sunteţi de acord ca datele dvs. personale să fie prelucrate, să intre în baza de date a site-ului şi să primiţi materiale informative despre produsele şi serviciile oferite prin intermediul acestui site sau ale partenerilor săi prin orice mijloace de comunicare (poşta, e-mail, SMS, telefon, RSS, forum etc) din patea echipei site-ului. Echipa se obligă să respecte drepturile prevăzute în Legea 677/2001 cu modificările ulterioare şi va utiliza baza de date pentru a trimite anunţuri, pentru a vă contacta telefonic şi/sau electronic şi pentru a realiza rapoarte statistice. declaraţi că aţi luat la cunoştinţă de prevederile Legii 677-2001 privind dreptul de acces, de intervenţie şi de opoziţie precum şi faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată echipei site-ului, pe e-mail şi/sau pe forum, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. 


8. Absolvirea de răspundere

Prin folosirea acestui site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele:
 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Informaţiile sunt furnizate pe principiul "aşa cum sunt" sau "asa cum sunt disponibile". Echipa se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.
 • Echipa nu oferă nici o garanţie că: 
  (1) informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră, 
  (2) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, 
  (3) rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere, 
  (4) calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele, 
  (5) orice eroare de program va fi corectată.
 • Orice material descărcat sau obţinut în orice fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul site-ului se află astfel la discreţia utilizatorului şi poate fi folosit doar pe riscul propriu. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date ce ar putea rezulta din descărcarea conţinutului site-ului.
 • Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de dumneavoastră de la site-ul acesta, sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu va crea o garanţie care nu este stipulată expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.
Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Nu suntem responsabili pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său. În nici un caz echipa site-ului nu va fi responsabilă pentru orice fel de pagube ale utilizatorilor sau ale sistemelor de calcul, sau pentru orice daune aduse terţelor părţi.


9. Limitări ale răspunderii

Echipa site-ului nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau icomensurabile (chiar dacă echipa a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: 
(1) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului; 
(2) costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achizitionate sau obţinute, sau mesaje primite, sau tranzacţii începute prin, sau de pe, site-ul acesta; 
(3) acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; 
(4) declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului; sau 
(5) orice altă problemă legată de serviciile site-ului. 
Echipa site-ului nu va fi răspunzătoare în nici un fel pentru conţinutul scris de către utilizatorii site-ului.


Folosirea acestui site se face sub imperiul acestor reguli şi în termenii şi condiţiile pe care utilizatorul îi acceptă implicit prin contactarea şi folosirea site-ului. 
În cazul nerespectării acestor condiţii, echipa îşi rezervă dreptul de a acţiona în judecată datorită violării legislaţiei în vigoare privind drepturile intelectuale.

Instructiuni joc           Start joc?